08-644 90 44

Ombildning till bostadsrätt

Södermäklarna har stor erfarenhet av ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Vare sig det handlar om att bilda en bostadsrättsförening med utgångspunkt från ett fåtal hyreslägenheter eller om att ombilda stora hyreskomplex finns vi med som hjälp och stöd under hela processen – från de inledande förhandlingarna till en fullbordad ombildning. Vår kompetens och erfarenhet ger de bästa förutsättningarna för en lyckad ombildning.
Har du frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar med ombildningar, kontakta vd Saki Carapanos på telefon: 08-718 95 92 eller e-post: saki.carapanos@sodermaklarna.se

Ombildning – så går det till

Processen kan starta på två sätt. Antingen är det en eller flera hyresgäster som väcker frågan, eller också är det fastighetsägaren som tar första steget genom att gå ut med ett erbjudande till hyresgästerna. För att ta reda på intresset för ombildning är det vanligaste att samtliga hyresgäster kallas till ett informationsmöte.

Är det hyresgäster som tar initiativ till en ombildning är det första steget att bilda en bostadsrättsförening. Föreningen, som ska registreras hos bolagsverket måste bestå av minst tre hyresgäster.

Nu är det dags att underrätta fastighetsägaren om att det finns önskemål om en ombildning. Därefter ska en oberoende besiktningsman genomföra en teknisk besiktning som visar fastighetens skick samt akut och framtida underhållsbehov.

Föreningen får ett prisförslag från fastighetsägaren. Förhandlingen kan inledas. När parterna är överens är det dags för för föreningen att upprätta en ekonomisk kalkyl som visar vad varje lägenhet kommer att kosta och hur stor boendekostnaden blir. Den omfattar också alla villkor för ombildningen. Kalkylen presenteras vanligtvis vid ett informationsmöte.

Hyresgästerna tar ställning till erbjudandet. Är intresset tillräckligt stort kan man gå vidare med att upprätta en ekonomisk plan som visar hur köpet ska finansieras, men också hur stora insatserna och månadsavgifterna blir. Planen registreras hos Bolagsverket.

Upp till beslut. Minst två tredjedelar av hyresgästerna måste säga ja till affären. Uppfylls det kravet är det dags för de hyresgäster som vill köpa sina lägenheter att söka lån. Därefter kan föreningen fullfölja affären.