08-644 90 44

Budgivning – så fungerar det

Många vill bo på Söder och i Söderort. Det gör att intresset för bostäderna vi säljer är stort. Så gott som alltid avgörs processen därför genom budgivning.

Det är säljaren som i samråd med mäklaren bestämmer hur budgivningen ska gå till. Grovt draget finns det två olika modeller. Öppen och sluten budgivning.

Vid öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren som löpande rapporterar dem till säljaren och till de andra budgivarna.

Vid sluten budgivning får spekulanterna möjlighet att lämna in sina bud inom en föreskriven tid. Det sker vanligtvis skriftligt. Mäklaren presenterar sedan listan med samtliga bud till säljaren. Budgivarna får däremot ingen information om övriga bud.

På Södermäklarna tillämpar vi i de flesta fall öppen budgivning (även om annat kan förekomma i de fall säljaren så önskar).

Tänk på: Att säljaren alltid bestämmer vem hen vill sälja till, vid vilken tidpunkt försäljningen ska ske och till vilket pris. Det normala är att den som lagt högsta budet får köpa, men säljaren har alltså ingen juridisk skyldighet att sälja till den som lämnat det högsta budet. Även om det förstås är det vanliga.